image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce

OZV 2022 1 zrušovací.pdf
OZV 2022 2 část školského obvodu.pdf
OZV 2022 3 pohyb psů.pdf
OZV 2022 4 k zajisteni udrzovani cistoty ulic a jinych verejnych prostranstvi k ochrane zivotniho prostredi zelene v zastavbe a ostatni verejne zelene.pdf
Vyhláška č. 2/2021  o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Vyhláška č. 1/2016 o stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
Nařízení obce Sušice č. 1/2012 Tržní řád
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu obce Sušice
Vyhláška č. 3/2011 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Vyhláška č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce Sušice
Vyhláška č. 4/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č. 3/2008 - řízení o návrhu územního plánu obce Sušice
Jednací řád 2007
Vyhláška č. 1/2005 o symbolech obce Sušice
Vyhláška č. 2/2004, kterou se stanovuje školský obvod žáků základní školy z obce Sušice pro Základní a Mateřskou školu Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova č. p. 133
Vyhláška č. 1/2003, kterou se upravují některé povinnosti držitelů domácích zvířat