image
image

Zpravodaj

Zpravodaj 01/2024

TV Přerov

Události z kraje

Sušice u Přerova

V Sušicích žije v 96 domech 341 obyvatel. Z akcí úspěšně dokončených v posledních 15. letech připomínáme rekonstrukci elektrorozvodné sítě, kabelizace sítě telefonní spolu se zavedením kabelové televize, plynofikace obce, vybudování čistírny odpadních vod, dětského hřiště, dobudování chodníků v celé obci. Obec má i určité vybavení službami. Kromě obchodu se smíšeným zbožím a hostince, zde slouží zákazníkům tři místní podniky dřevovýroby a nábytkářské. Také spolky a organizace mají v Sušicích dlouholetou tradici. V roce 1913 byl založen Sokol, roku 1931 hasičský sbor. Po druhé světové válce byla vybudována nová hasičská zbrojnice. Dnes slouží hasičskému sboru přízemí budovy. V místnostech 1.patra pracuje obecní knihovna a sousedící prostor slouží jako zkušebna dechové hudby Moravská Veselka. Během první poloviny 20.století v obci existoval divadelní amatérský soubor ve své době velmi aktivní. Rozvoj televize jeho činnost ukončil. V obci pracuje velmi aktivně pobočka Českého zahrádkářského svazu.

více informací
image