image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kroniky vyprávějí

Kroniky vyprávějí

Vážení spoluobčané, příznivci a přátelé našich Sušic,

v červnu 2019 vydala obec knihu "Kroniky vyprávějí", která navazuje na knihu "Archivy mluví: o historii obce Sušice u Přerova" vydanou v roce 2005. První kniha vychází z kronik dr. Bohumila Matušíka, který byl neúnavným badatelem a amatérským historikem a ve svém díle se striktně držel historických materiálů, archivních dokumentů a zápisů kronik. Naproti tomu v druhé knize je kladen důraz na zapsání toho, co je obsahem vyprávění, zkazek a neověřených zpráv, ale přesto je i toto součástí naší minulosti a je třeba i toto uchovat.

Započali jsme tím, co je zahaleno věky a co se objevuje v artefaktech v polích, lesích, při kopání základů domů… To vše je souhrn podkladů pro vědu, která se nazývá archeologie. A její výsledky poukazují na fakt, že území naší obce bylo osídleno soustavně a dlouhodobě. Od doby lovců mamutů, prvních zemědělců, přes dobu bronzovou, keltské a germánské osídlení, až po Velkou Moravu a následné středověké obyvatele. Nikdy zde asi nebyla žádná významná osada, spíše okrajové venkovské osídlení, ale lidé zde žili stále, zdejší místo jim mělo co nabídnout. Tuto kapitolu zpracoval archeolog Muzea Komenského v Přerově Zdeněk Schenk.

kroniky-vypraveji

O Sušicích je napsáno překvapivě mnoho materiálu, zejména kronik. Jejich pisatelem je především náš rodák, lidový písmák, amatérský archeolog a sběratel, pan Stanislav Šromota - Kudlovský. Jeho Kronika Sušic a dále Kronika osady Kudlov jsou hlavním podkladem pro tuto knihu. Použili jsme ale pouze části, jež se zabývají minulostí, která se zde prezentuje v podobě zkazek, vyprávění příběhů, ale i nepopiratelných faktů. Dalším zdrojem je Pamětní kniha obce Sušice u Přerova z roku 1922, jejímž autorem je dlouholetý učitel a také ředitel místní školy pan František Janda.

Použili jsme zde také pro zpestření i některé zajímavosti, na které jsme při přípravě podkladů narazili, například výtahy ze zápisů obecní rady z let minulých. Součástí knihy je i obrazová příloha zachycující historické i současné fotografie a mapy.

Knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě. Prodejní cena je 400 Kč.

Kroniky vyprávějí - kniha o historii obce

V roce 2018 vzniklo dílo, které je pokračováním již vydané knihy "Archivy mluví - o historii Sušic u Přerova". Tato první kniha vychází z kronik Dr. Bohumila Matušíka, který byl neúnavným badatelem a amatérským historikem a ve svém díle se striktně držel historických materiálů, archivních dokumentů a zápisů kronik. Naproti tomu naše snaha směřovala k zapsání toho, co je obsahem vyprávění, zkazek a neověřených zpráv, ale přesto je to součástí naší minulosti a je třeba i toto uchovat.

Započali jsme tím, co je zahaleno věky a co se objevuje v artefaktech v polích, lesích, při kopání základů domů……. To vše je souhrn podkladů pro vědu, která se nazývá archeologie. A její výsledky poukazují na fakt, že území naší obce bylo osídleno soustavně a dlouhodobě. Od doby lovců mamutů, prvních zemědělců, přes dobu bronzovou, keltské a germánské osídlení, až po Velkou Moravu a následné středověké obyvatele. Nikdy zde asi nebyla žádná významná osada, spíše okrajové venkovské osídlení, ale lidé zde žili stále, zdejší místo jim mělo co nabídnout.

O Sušicích je napsáno překvapivě mnoho materiálu, zejména kronik. Jejich pisatelem je především náš rodák , lidový písmák, amatérský archeolog a sběratel, pan Stanislav Šromota - Kudlovský. Jeho kronika Sušic a dále kronika osady Kudlov jsou hlavním podkladem pro tuto knihu. Použili jsme ale pouze části, jenž se zabývají minulostí, která se zde prezentuje v podobě zkazek, vyprávění příběhů ale i nepopiratelných faktů. Dalším zdrojem je kronika Sušic z roku 1922, jejímž autorem je dlouholetý učitel a také ředitel místní sušické školy, pan František Janda. Použili jsme zde také pro zpestření i některé zajímavosti, na které jsme při přípravě podkladů narazili, například výtah zápisů obecní rady z let 1890 - 1938 a dále vzpomínky našich občanů na události let minulých. Podkladů je opravdu mnoho, jejich uveřejnění v plném rozsahu by vydalo na několik knih, a možná, třeba někdy, se nám podaří je vydat všechny. Přejeme Vám, ať každý z Vás zde najde svůj díl zábavy i poučení.