image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

V souladu s podmínkami zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(dále"zákon") a vyhlášky č.9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, je od 1.4.2012 nutné některé veřejné zakázky vyhlašovat dle zákona na profilu zadavatele. Obec Sušice bude veškeré podlimitní veřejné zakázky zveřejňovat na webové stránce obce

Profil zadavatele

Pověřená osoba zadávání

ing. Bohumil Gibala

Telefon: +420 581 791 039

E-mail: ou-susice@seznam.cz

Pořízení komunálního sekacího traktoru pro obec Sušice

Název zakázky

Pořízení komunálního sekacího traktoru pro obec Sušice

Popis zakázky

Předmětem zakázky je pořízení komunálního sekacího traktoru.

Předpokládaný termín plnění

31. 12. 2015

Předpokládaná hodnota

500.000,-Kč

Lhůta pro podání nabídek

16.11.2015

Datum uzavření smlouvy

15.12.2015

Předláždění části stávajících chodníků zámkovou dlažbou

Název zakázky

Předláždění části chodníku -obec Sušice

Popis zakázky

Předmětem zakázky je předláždění stávající části chodníků s dlažbou 30x30 za zámkovou dlažbu.

Předpokládaný termín plnění

7/2012 - 11/2012

Předpokládaná hodnota

872.000,-Kč

Lhůta pro podání nabídek

16.4.2012

Datum uzavření smlouvy

26.6.2012

 

Archiv
Nebyly nalezeny žádné zakázky.